پرده برقی

امکانات خانه هوشمند
  • 23
  • ژوئن
  • امکانات خانه هوشمند

    در ابتدا و هنگام ورود به خانه هوشمند، ابتدا کارت مخصوص را روی دستگاه کارت خوان قرار می دهید. سیستم هوشمند، همزمان ...

    23 ژوئن 2021
    بدون دیدگاه