اجرای BMS

مراحل هوشمند سازی
  • 23
  • ژوئن
  • مراحل هوشمند سازی

      1) مشاوره و طراحی    مهمترین علت بروز مشکل در ساختمان های هوشمند، اشتباه در مرحله مشاوره هوشمندسازی و طراحی است. معمولاً ...

    23 ژوئن 2021
    بدون دیدگاه